Wyróżnienie metod badawczych prac licencjackich

Dodaj komentarz

Praca licencjacka, nazywana również licencjatem to pierwsza w życiu wielu studentów praca naukowa. Aby prawidłowo napisać taką pracę, osoba, która się za to bierze, musi umieć wykorzystywać metody badawcze. Metody badawcze pozwalają określić studentowi wszystkie sposoby, jakimi posłużył się student do przeanalizowania danego tematu. Metody badawcze są również sposobem pracy, który pozwala i ułatwia gromadzić informacje i wyciągać wnioski na dany temat. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod badawczych, student może na koniec swojej pracy dojść do prawidłowych konkluzji w danym temacie. W tym artykule przybliżymy ci, czym dokładnie są metody badawcze.

metoda badawcza licencjat

Jakie metody badawcze mogą przydać się przy pisaniu pracy licencjackiej?

To, jakie metody badawcze zostaną wykorzystane przez studenta do napisania swojej pracy licencjackiej, zależy w głównej mierze od tego, jaki jest temat jego pracy naukowej. Inne metody lepiej się bowiem będą sprawdzać przy pisaniu pracy z dziedziny biotechnologii, a inne przy pisaniu pracy z ekonomii. Metody badawcze, które mogą zostać wykorzystane przy pisaniu pracy licencjackiej, można podzielić tak, jak przy innych pracach naukowych. Wyróżniamy dokładnie metodę badań opartych na materiałach źródłowych oraz metodę zakładającą przeprowadzenie badań własnych.

Metody badawcze oparte na materiałach źródłowych

Pierwsza metoda opierająca się na materiałach źródłowych polega w dużej mierze na przeglądzie literatury z naszego tematu pracy licencjackiej. Możemy użyć do tego celu druki zwarte, akta archiwalne, prace recenzowane, prace niepublikowanie oraz czasopisma naukowe. Dostęp do tych materiałów wymaga od studenta nieco fatygi, ponieważ oprócz ich przeanalizowania, musi sprawdzić on ich autentyczność. Większość takich materiałów jest przechowywana w bibliotekach, jednak niektóre mogą znajdować się w nieco mnie dostępnych lokalizacjach.

Badania własne

Druga metoda wymaga większego zaangażowania od studenta piszącego pracę. W tej metodzie student musi przeprowadzić własne badania, które mogą być analizą, wywiadem lub pracą projektową. Po przeprowadzaniu takich badań można powołać się w pracy licencjackiej na wiedzę własną. Analiza, która zostanie zawarta w pracy, budowana jest na podstawie odpowiedniego klucza. Takie podejście do metody badawczej, jest często postrzegane podczas oceny jako wykorzystanie dotychczasowej wiedzy nabytej w trakcie nauki.

To, jaką metodę badawczą wykorzystamy podczas swojej pracy, najlepiej jest ustalić już na etapie pisania konspektu. Pozwoli nam to od początku konsekwentnie realizować założone cele w naszej pracy. Znacząco ułatwia to napisanie całej pracy i pozwala nam lepiej zorganizować czas, jaki potrzebujemy na przygotowanie odpowiednich materiałów. Praca licencjacka jest rozwijana pod nadzorem promotora, który może nam doradzać i kierować w trakcie jej powstawania.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.