Dokumentacja kadrowo-płacowa

Każda firma, bez względu na to w jakiej branży funkcjonuje, jest zobowiązana do wykonywania określonych działań, które są wymuszane na niej przez obowiązujące prawo. Jest to o tyle kłopotliwe, że prawo nieustannie się zmienia. Z tego względu, by przedsiębiorstwo było w stanie prowadzić swoją działalność, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi zatrudniać osoby, które będą odpowiedzialne za tzw. papierkową robotę. Każda firma powinna dążyć do wzrostu zysków i swojej konkurencyjności na rynku.

outsourcing kadr i płac

Sposoby prowadzenia obsługi kadrowo- płacowej

Działania z zakresu kadr i płac, takie jak rozliczanie pracownikom pensji, urlopów, obsługiwanie przelewów, zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia w ZUS, przygotowywanie umów o pracę, czy prowadzenie sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, są konieczne, jednak same w sobie nie generują zysków dla podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwa, które nie chcą zakładać specjalnych działów, mogą skorzystać z firm oferujących outsourcing payroll. Wiele osób może zastanowić:  Payroll - co to jest? Najprostsza definicja mówi, że jest to delegowanie działu płac poza organizację. Sposób ten może okazać się nie tylko wygodny, ale także korzystny finansowo. Utrzymanie własnych pracowników, zajmujących się sprawami kadr i płac, na pełen etat i zapewnienie tym pracownikom niezbędnych narzędzi do pracy, może okazać się także droższe, niż skorzystanie z usługi payroll, oferowanej przez firmy zewnętrzne. By oszacować, jakie rozwiązanie opłaca się dla danego przedsiębiorstwa najbardziej, warto przeprowadzić analizę finansową. Analiza taka miałaby za zadanie porównać, jakie koszty poniósłby podmiot gospodarczy tworząc nowy dział, zajmujący się kadrami i płacami, wewnątrz firmy, a jakie koszta poniósłby podmiot zlecając zadania firmie zewnętrznej.

outsourcing payroll

Zalety korzystania z firm outsourcingowych

Z pewnością niewątpliwym plusem dla firmy, która zdecydowała się na skorzystanie z outsourcingu, jest pewność, że dokumentacja kadrowo-płacowa będzie prowadzona poprawnie. Firmy, które świadczą takie usługi, często dają gwarancję tej poprawności. Inaczej sprawa ma się z pracownikami zatrudnianymi bezpośrednio w firmie. Jeśli zatrudnimy osoby bezpośrednio, musimy liczyć się z tym, że mogą okazać się niewystarczająco kompetentne do wykonywania powierzonych obowiązków. Będą mogły wymagać przejścia dodatkowych szkoleń, co generuje dla firmy dodatkowe koszta. Outsourcing kadr i płac sprowadza się tylko do wyboru firmy, której powierzymy administrowanie dokumentacją kadrowo-płacową naszej firmy i do opłacania jej usług. Przy wyborze tej opcji, resztą nie musimy się już przejmować.