Arteterapia - leczenie ciała i duszy poprzez sztukę

Oddziaływanie sztuki na ludzką psychikę dostrzegane jest od stuleci. Obcowanie z różnymi dziedzinami artystycznymi znacznie wpływa na ludzkie samopoczucie. Dlatego też psychologowie i psychiatrzy postanowili wypróbować wpływ sztuki w działaniach terapeutycznych. Według doniesień historyków, tego typu rozwiązania były stosowane już pod koniec XIX wieku. Od tego czasu wiedza na tym polu wciąż się rozwija.

Szkolenia z arteterapii

Ze względu na dużą popularność, a także wysoką skuteczność działań związanych z "leczeniem poprzez sztukę" - wielu psychologów, psychoterapeutów, coachów, czy pedagogów chętnie rozwija swoje umiejętności, poszerzając je o zagadnienia związane z arteterapią. Umożliwiają im to kursy arteterapii, oferowane między innymi przez Sensarte z Warszawy. Tego typu szkolenia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, i upoważniają do wykorzystywania metod arteterapii w pracy zawodowej.

Pomoc psychologiczna

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukując sposobów na poprawę jakości swojego życia, korzysta z usług psychologów i psychoterapeutów. Wynika to prawdopodobnie nie ze zwiększonego zapotrzebowania, ale z odmitologizowania tych zawodów i tego, że przestały być kojarzone z budzącymi lęk i niezrozumienie zaburzeniami psychicznymi. Psychoterapia popularyzowana jest już nie tylko jako element leczenia chorób, ale również pomoc w radzeniu sobie z problemami, których doświadcza przecież każdy. Wzrost popularności umożliwił działaniom terapeutycznym bardziej dynamiczny rozwój. Dlatego dzisiaj odnalezienie specjalistów różnych nurtów terapeutycznych, jak i działań wielorakiego rodzaju nie stanowi problemu.

Kim jest arteterapeuta?

Jednym z coraz częściej słyszanych haseł jest areterapeuta. Specjalista z tej dziedziny umożliwi podjęcie terapii poprzez wyrażanie siebie w procesie twórczym. Poprawa jakości życia dzięki sztuce możliwa jest na gruncie praktycznie każdej gałęzi sztuki. Może więc wiązać się to z zajęciami tanecznymi, plastycznymi, czy muzycznymi. Terapia tego rodzaju okazuje się być wyjątkowo skuteczna w najbardziej powszechnych w dzisiejszym świecie problemach. Chodzi tu o depresję, nerwice, zaburzenia lękowe, uzależnienia i radzenie sobie z doświadczeniem traumy. Jest również pomocna we wspomaganiu leczenia niektórych chorób somatycznych. Sprawdza się ponadto w poprawie komunikacji z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czy z problemami emocjonalnymi. Możliwe są również sesje terapii rekreacyjnej, których zadaniem jest dostarczenie rozrywki i relaksu.

Arteterapia

Dzięki wzrastającej popularności coraz łatwiej jest odnaleźć szkolenia arteterapii. Ważna jest weryfikacja danej szkoły, czy instytucji proponującej takie kursy. Coraz więcej osób poszukuje również możliwości uczestniczenia w arteterapii. Proces twórczy, czy obcowanie ze sztuką umożliwia bowiem doświadczenie pewnego rodzaju oczyszczenia. Uczucie to odgrywa z kolei wyjątkowo istotną rolę w możliwości radzenia sobie z wieloma problemami. Między innymi dlatego osoby w trudnych sytuacjach poszukują odskoczni w postaci fikcyjnych światów lub zaczynają coś tworzyć. Arteterapia jest wciąż mało popularną, jednak jest również bardzo efektywną dziedziną oddziaływania na ludzką psychikę. Wiele badań potwierdza jej skuteczność w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami. Dlatego też jest warta uwagi.

No thoughts on “Arteterapia - leczenie ciała i duszy poprzez sztukę”

Leave your comment

In reply to Some User