Jak stłumić konflikt w rodzinie?

Dodaj komentarz

W obecnych czasach nie jest trudno o konflikty występujące w rodzinie. Wpły na relacje w rodzinie ma coraz szybsze tempo życia, członkowie rodziny mają coraz mniej czasu dla siebie, przez co relacje stają się bardziej oschłe. Wszystkie te czynniki zakłócają prawidłowe funkcjonowanie najbliższych. Niektórzy nie radzą sobie sami z rozwiązaniem takich problemów i sięgają po pomoc. Takim osobom na ratunek może przyjść terapia rodzinna. Poniższy artykuł przybliży, czym jest właściwie taka terapia, kiedy warto się na nią zapisać, jakie mogą być metody jej przeprowadzenia oraz jakie efekty można uzyskać biorąc w niej udział.

Gabinet psychologiczny Bydgoszcz

Czym jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna to pewien rodzaj psychoterapii; podejmowanie prób modyfikacji układu rodzinnego tak, aby nie wzbudzał zaburzeń psychicznych u członków rodziny. Oczywiście przy założeniu, że rodzina to pewien układ, w którym między wszystkimi członkami istnieją zależności. Wprowadzenie zmiany, pociąga za sobą zmiany w innych częściach układu rodzinnego. Diagnoza każdej osoby osobno może nie przynieść oczekiwanych efektów, ze względu na występujące powiązania. Dlatego terapia powinna obejmować wszystkich członków rodziny.

Charakterystyka terapii rodzinnej

Są to cykliczne spotkania, które prowadzi psychoterapeuta, bądź dwóch, dla dotkniętych problemami członków rodziny. Psychoterapeuci, którzy chcą przeprowadzić taką sesję muszą mięć ukończoną szkołę psychoterapii systemowej. W czasie trwania takiej sesji terapeuta musi zachować bezstronność w razie konfliktów, przedstawić zasady odbywania terapii i przestrzegać ich reguł. Każdy członek powinien czuć się swobodnie, aby móc się wypowiadać. Polecanym fachowcem specjalizującym się w psychoterapii rodzinnej jest Beata Gołębiowska - Psychoterapeuta, Psycholog Bydgoszcz, która podczas sesji zapewnia poradnictwo, edukację, ale także negocjacje i wsparcie dla każdego członka rodziny. Sesje terapeutyczne odbywają się w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych czy nawet nieznacznie dłuższych. Jednostka sesyjna trwa zazwyczaj około 90 minut. W spotkaniach bierze udział cała rodzina lub tylko jednostki, których dotyczy problem. W drugim przypadku na niektóre sesje zaprasza się całe rodziny.

Metody terapii rodzinnej

Każda rodzina potrzebuje indywidualnie do jej potrzeb dostosowany sposób przeprowadzenia terapii. Najczęściej występujące metody to: psychoanalityczna terapia rodzinna, terapia rodzinna bazującą na doświadczaniu, behawioralna terapia rodzinna, komunikacyjna terapia rodzinna oraz strukturalna terapia rodzinna.

Psychoanalityczna terapia rodzinna jest to terapia, która polega na zneutralizowaniu problemów wewnątrzpsychicznych, które dotykają członków rodziny. Ma na celu zrekonstruowanie cech osobowości jej członków, tak aby zwiększyć efektywność ich wzajemnej komunikacji.

Terapia rodzinna bazującą na doświadczaniu jest to metoda terapii, która pozwala na otwarcie się członków rodziny na innych w rodzinie. Pozwala ona w rozwoju własnym członków uwzględniając ich indywidualności i zwiększa ich wrażliwość.

Behawioralna terapia rodzinna zakłada, że przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania układu rodziny są zachowania dysfunkcjonalne. Terapia ma na celu poprawę relacji w rodzinie i wypracowanie pewnych ustępstw oraz podobnego stosunku zachowań negatywnych do tych pozytywnych.

Komunikacyjna terapia rodzinna jest terapią, której podstawa leży w badaniu sposobu komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Ma na celu zmianę wzorca komunikacji na bardziej pozytywny i efektywny.

Strukturalna terapia rodzinna zakłada, że rodzina jest pewną strukturą, która nie może być bardzo sztywna, tylko powinna elastycznie zmieniać się w stosunku do otoczenia społecznego. Taka terapia ma na celu wpłynąć na rodzinę w ten sposób, aby w przyszłości potrafiła swobodnie poradzić sobie z problemami pojawiającymi się na ich drodze.

W jakich przypadkach warto sięgnąć po terapię rodzinną?

Ciężko jednoznacznie określić dokładnie kiedy należy udać się po pomoc, jednak można wyszczególnić kilka przypadków, w których dobrym wyjściem będzie rozpoczęcie psychoterapii. Takie przypadki to: częste kłótnie, problemy w codziennej komunikacji, problemy związane z nałogami jednego z członków rodziny, wystąpienie niepełnosprawności lub zaburzenia u jednego z członków, złe postawy wychowawcze i brak porozumienia z dziećmi. Więcej na temat psychoterapii rodzinnej znaleźć można na stronie https://www.beata-golebiowska.pl/rodzinne.html, gdzie opisano, jak wygląda pomoc psychologa rodzinnego i kiedy warto się na taką zdecydować. 

Gdzie szukać pomocy?

Warto rozważyć tutaj obie możliwości jakie występują i dostosować je do własnej sytuacji materialnej. Można skorzystać z poradni prywatnych, które wymagają opłacenia udziału w takich wizytach jednak ich oferta jest szeroka i powinna pomóc w przezwyciężeniu trudności. Jest też możliwość skorzystania z terapii na NFZ. Jednak w tym przypadku możemy potrzebować skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. I oczywiście czas oczekiwania na taką wizytę może się znacznie wydłużyć.

Efekty psychoterapii

Głównym celem takiej terapii jest naprawienie układu rodzinnego w taki sposób, aby znów przebiegało wszystko bez zakłóceń. Pozwala to skutecznie wyeliminować występowanie problemu, jednak jest to bardzo czasochłonny proces. Efektami takiej sesji może być poprawa komunikacji między członkami rodziny, poprawienie stosunków między zainteresowanymi oraz zainicjowanie wzajemnej akceptacji i bliskiej relacji pomiędzy jednostkami.

 

 

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.