Jak i gdzie przygotować transkrypcję jako dowód w sprawie rozwodowej?

Sprawy rozwodowe bardzo często zamieniają się w trudne, długie i kłopotliwe przeprawy, a to głównie dlatego, że obie strony małżeństwa starają się na sali sądowej przerzucać się winą oraz przekonać sędziego, że to jedynie ta druga strona jest winna rozpadowi małżeństwa. W tym celu mąż i żona, jeszcze kiedyś żyjący przecież zgodnie, wyciągają najgorsze brudy w swoim kierunku i starają się wykorzystać możliwie jak najwięcej dowodów świadczących o winie przeciwnika w sądzie.

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Przykładowo, zarówno powódka jak i pozwany w sprawie rozwodowej często zastanawiają się, czy mogą wykorzystać transkrypcje jako dowód w sprawie rozwodowej? Chodzi tutaj oczywiście o transkrypcje tekstowe nagrań audio, które mogą świadczyć o tym, że druga strona wcale nie jest tak krystaliczna w twoim zachowaniu, jak stara się to przedstawić przed sądem. Co może znajdować się na takim nagraniu? Właściwie wszystko, co jest w stanie wskazać winę drugiej osoby przy rozpadzie małżeństwa. Mogą to być zapisy awantur domowych, krzyków, wyzwisk, nawet rękoczynów, mogą to być na przykład dowody zdrady i niewłaściwego zachowania wobec swojego małżonka, bądź swojej żony.

 Fachowa i profesjonalna transkrypcja 

Skąd jednak wziąć taką transkrypcję, jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy, albo nie chcemy wykonać jej osobiście? Na rynku pracują firmy, które zajmują się właśnie transkrypcjami audio do tekstu. Przeprowadzają one te operacje szybko i bezbłędnie, ponieważ nad każdą transkrypcją pracuje żywy człowiek, a nie automat komputerowy. Najcześciej swybieraną opcją jest transkrypcja wywiadu, która wykonywana jest przez profesjonalne podmioty jak np. Transkrypcje SpiszeTo już w kilka godzin po złożeniu zamówienia. Są to ludzie doświadczeni, którzy potrafią wykonać transkrypcję nawet z materiału audio o kiepskiej jakości, która dla wielu może wydawać się nieczytelna. Oczywiście, firmy tego typu nie ograniczają się jedynie do transkrypcji dowodów rozwodowych, ale może być przez nie przeprowadzona także chociażby transkrypcja wywiadu do gazety lub magazynu, albo transkrypcje nagrań z wykładów na wyższych uczelniach. 

Transkrypcja jako dowód w postępowaniu sądowym

Tak naprawdę, trudno jest powiedzieć czy sąd przyjmie taką transkrypcję jako dowód w sprawie, ponieważ nie ma jednoznacznego prawa, które dowody tego typu by odrzucało, bądź też przyjmowało z automatu. Wszystko zależy od tego, czy sędzia uzna, czy dany dowód w postaci transkrypcji wnosi coś do sprawy i nie ma nawet znaczenia, że nagranie audio, na podstawie którego powstała transkrypcja tekstowa, powstała bez zgody i wiedzy partnera. Klucz w tym, by zgłaszając w sądzie taki dowód nie ograniczać się właśnie tylko do zapisu audio, ale mieć przygotowaną transkrypcję tekstową. Ułatwia to sędziemu zapoznanie się z jej treścią podczas rozprawy i podjęcie właściwej decyzji.