Dlaczego warto korzystać z systemu EDI?

EDI to skrót angielskiej nazwy Electronic Data Interchange, czyli elektroniczna wymiana danych. Ta technika polega na wymianie danych w oparciu o zasady działania poczty elektronicznej, niezależnie od używanego sprzętu i oprogramowania. Zastosowanie systemu EDI polega na wymianie danych w opisanych międzynarodowymi standardami formatach między systemami informatycznymi współpracujących ze sobą podmiotów. Nie wymaga dużego nakładu pracy ze strony człowieka. Elektroniczna wymiana danych to sprzęgniecie nowoczesnych technologii informatyki i telekomunikacji. To rozwiązanie świetne dla przedsiębiorstw handlowych na wszystkich szczeblach, zakładów produkcyjnych i usługowych, banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Elektroniczna wymiana danych w systemie EDI

Zmniejszenie kosztów

To przede wszystkim mniejsze koszty. Elektroniczna wymiana danych poprzez system EDI ogranicza nakłady pieniędzy wydanych na korespondencję papierową, czyli papieru, toneru z drukarki, kopert, stempli, znaczków i opłat pocztowych. Zastosowanie systemu EDI sprzyja ograniczeniu produkcji dokumentów w formie papierowej, co nie tylko jest korzystne dla środowiska, ale również polepsza płynność wszystkich operacji związanych z przesyłaniem danych. Elektroniczna wymiana danych umożliwia też przeprowadzanie transakcji handlowych bez przepisywania, kopiowania, drukowania i wysyłania korespondencji w formie papierowej, dzięki czemu ograniczamy nakład pracy poświęcanej na te czynności.

Szybka wymiana danych

Zastosowanie systemu EDI to nie tylko oszczędność pracy, ale także czasu. Elektroniczna wymiana danych oznacza natychmiastowe przesłanie informacji zawartych w dokumentacji. Ponadto zastosowanie systemu EDI to gwarancja bezawaryjnej komunikacji. Elektroniczna wymiana danych posługuje się standardowymi i akceptowanymi na całym świecie formatami do przesyłania danych, dlatego nie ma ryzyka, że nastąpi jakaś niekompatybilność. Standardy takie obejmują rygorystycznie reguły gramatyczne oraz grupę wykorzystywanych wyrażeń, uwzględniając zarazem potrzeby wszystkich grup użytkowników we wszystkich krajach. Zastosowanie systemu EDI jest możliwe niezależnie od rodzaju oprogramowania użytkownika.

Status prawny

Co ze statusem prawnym tak prowadzonej korespondencji biznesowej? Dokument EDI to w pełni ważny dokument handlowy, który został przystosowany do celów elektronicznej transmisji danych Zastosowanie systemu EDI sprawia, że dokument EDI jest odpowiednikiem papierowego dokumentu handlowego o ustalonej międzynarodowej postaci.

Spójność dokumentów elektronicznych

Bezbłędność systemu EDI

Elektroniczna wymiana danych to nie jest rodzaj poczty elektronicznej. Polega na wymianie danych między systemami informatycznymi, nie pomiędzy ludźmi. Dane te mogą być automatycznie przetwarzane przez komputer, dzięki czemu proces ich wymiany przebiega znacznie szybciej, sprawniej i bezbłędnie. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie znacznie większych ilości informacji niż do tej pory.

Przyspieszenie rozwoju

Dlaczego warto korzystać z systemu EDI? Zastosowanie systemu EDI przyspiesza w znaczący sposób rozwój gospodarczy, jednocząc klientów, dostawców, banki i firmy logistyczne. Elektroniczna wymiana danych sprawia, że relacje biznesowe są bardziej efektywne, bo procedury robocze przebiegają sprawniej. Zastosowanie systemu EDI podnosi także produktywność i przyspiesza wymianę informacji.